Werkgroepen

Werkgroepen

De actuele werkgroepen en hun activiteiten

Wil je meedoen in een van de werkgroepen? Neem dan contact op met de Kerngroep via het Contactformulier.

Werkgroep

Werkgroep Regionale /Lokale activiteiten

Deze werkgroep doet de coördinatie van de lokale groepen:

Tjitske Hoekstra: adviseren lokale groepen bij opstart en uitbreiding, hulp bij lokale verhalen voor landelijke nieuwsbrief. Mail Tjitske via deze link.

Marleen Wijdeveld: ondersteunen groepen bij opzetten/meedenken over lokale acties en evt landelijke acties, wijziging locale contactpersonen, aanvraag adressenbestand door lokale groep. Mail Marleen via deze link.

Jan Olijve: organiseren en begeleiden zoom-bijeenkomsten en bijhouden gereedschapkist. Mail Jan via deze link

Werkgroep Politiek

De Werkgroep Politiek is actief en zal op verschillende momenten de politiek beïnvloeden.

Namen: Frans Vollenbroek, Dick van Elk, Vincent van den Bergen en Jan van der Vlugt
Kernteam: Corina van Arnhem (secr.), Philip Beekman, Bert Metz (vz)

Werkgroep Lezingen en webinars

Meerdere Grootouders voor het Klimaat maar ook anderen hebben lezingen gegeven, zie: lezingen/webinars

Leden: Eric Ferguson, Marijke Kohinor, Arie Jansen, Ad Juriaanse, Kees van Deelen, Margriet Goddijn, Yvette Backer
Kernteam: Bert Metz (coördinator), Philip Beekman

Werkgroep Internationale samenwerking

Het doel is samenwerking te zoeken met internationale bewegingen van Grootouders voor het Klimaat en jongerenorganisaties, voornamelijk in Europa. Zie het overzicht van deze bewegingen.

Onze eerste aandacht hebben daarbij het bevorderen van

  • goede uitvoeringsafspraken van de Europese doel Green deal (Fitfor55),
  • binnen bereik houden van het streefdoel van 1.5 graad
  • benutten van mogelijkheden van Europa om ook buiten Europa dit doel bereikbaar te houden.


Leden:
 Ernst John Kaars Sijpesteijn, Gabi Doxiadis, Philip Beekman, Bert Metz, Hugo Swinnen

Werkgroep Voorlezen / Kinderboeken

Nieuwe voorleesacties bedenken en meer grootouders enthousiast maken om voor te lezen. Eens per twee jaar wordt een prijs voor het beste Klimaatboek voor kinderen uitgereikt.

Leden: Wil van Egmond, Yolanda Hermans, Ali Lely, Anja Wouters,  Djuke Zwier.
Kernteam: Margriet Goddijn

Werkgroep Voedselbos

Concrete actie om CO2 uit de lucht te halen. Dat is wat de Grootouders voor het Klimaat willen met de realisatie van een voedselbos. En dat gaat er komen. Het Leuker Voedselbos van boer Mark.

Leden: Anneke Duindam
Kernteam: Bert Metz

Werkgroep Ambassadeurs

Doel is het werven van nieuwe ambassadeurs voor de Grootouders voor het Klimaat.

Leden: Frans Vollenbroek
Kernteam: Bert Metz (vz), Leny Cobben

Werkgroep Groen Pensioen

Grootouders voor het Klimaat voelen sterke betrokkenheid bij de vergroening van de pensioenfondsen. Daarom is er een eigen actieve groep gestart om de initiatieven die genomen worden, zoals acties bij Pensioenfondsen, te ondersteunen.

Leden: Jetty Becking, Janneke Bergstra, Jan Aantjes, Martijntje van der Kroef, Dale Anne Bourjaily

Kernteam: Margriet Goddijn

Team Pleindemonstraties

Dit team organiseert de tweewekelijkse demonstraties van de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, maakt afspraken met de politie, nodigt sprekers uit.

Leden: Anneke Duindam, Corina van Arnhem, Hans Baaijens
Kernteam: Leny Cobben (coördinator)

Werkgroep Communicatie

Het doel van de werkgroep is om te zorgen voor eenheid in alle communicatie. Specifieke werkzaamheden voor nieuwsbrief, website, sociale media, flyers, pers en publiciteit, etc. blijven de verantwoordelijkheid van daarvoor aangewezen personen.

Leden: Lowie van Liere, Ted Ages, Krijn van Rijn, Bert Metz, Ilona Hofstra, Hans van Dijk
Kernteam:  Marlies Gommers

Redactie Nieuwsbrief

Tweewekelijks verzorgt de redactie de nieuwsbrief van de Grootouders voor het Klimaat.

Hans van Dijk (vz), Koos van den Beukel, Ted Ages, Lowie van Liere, Hans van Dijk

Kernteam:  Marlies Gommers

Ga naar de inhoud