Naam: Anneke Duijndam  (73)

Woonplaats: Rijswijk ZH
Kleinkinderen: 2 kleindochters en een derde op komst!
Werkzame leven: Docent NT2 (Nederlands als tweede taal) in de inburgering

Grootouder voor het Klimaat: vanaf de start eind 2016  n.a.v. een oproep van Urgenda, vanuit haar zorg om de gevolgen van de opwarming van de aarde. Anneke is vrijwel altijd aanwezig bij de demonstraties voor de ingang van de Tweede Kamer, twee keer in de maand. En altijd met een grote rolkoffer met demonstratiemateriaal en flyers. Ze was 3,5 jaar lid van de landelijke Kerngroep van de Grootouders voor het Klimaat. Haar brief aan haar kleindochters is opgenomen in “Brieven aan onze kleinkinderen” *) .

Grootste zorg: het ontbreken van een samenhangende visie op alle problemen die er zijn, met het klimaat en de energietransitie, de biodiversiteit, de landbouw, de woningbouw, enzovoorts.

Grootste wens: een leefbare wereld voor onze kleinkinderen en toekomstige generaties. Een duurzame, eerlijke economie met als uitgangspunt dat er maar één aarde is. “We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze ecologische voetafdruk, wij leven in Nederland alsof we ruim drie keer de planeet aarde hebben. We moeten uitgaan van het algemeen belang, de lange termijn en  ZORG voor de aarde, met alle levende wezens”.

Eigen duurzame stapjes: Anneke leeft eenvoudig en probeert geen onnodige uitgaven te doen. Jaren geleden stapte ze al over naar een groene bank. Ze eet bijna geen vlees meer en heeft zonnepanelen in een energiecoöperatie. Op allerlei plekken plantte zij bomen of maakte dat financieel mogelijk, zoals in ons Leuker voedselbos**)  in Limburg. Om het tij te keren, steunt ze veel natuur- en milieuorganisaties, zoals de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell en kocht ooit (met veel anderen) één Shell-aandeel waarmee Follow This op aandeelhoudersvergaderingen aanstuurt op duurzame verandering.

*) “Brieven aan onze kleinkinderen”, te bestellen via dit formulier.
**) Grootouders voor het Klimaat is sponsor van het Leuker Voedselbos. Je kunt het bos hier sponsoren.

Anneke Duijndam

Meer actieve grootouders

Ga naar de inhoud