Zon En Wind Titelbalk Scaled

Hartelijk welkom!

Op deze pagina kunt je je direct inschrijven voor de coöperatie ‘Wind & Zon voor Iedereen’. Natuurlijk leggen we ook graag verder uit waarom we een coöperatie hebben opgericht. Ook als je geen grootouder bent kun je natuurlijk meedoen! Je bent hier immers voor het klimaat. Zelfs je kleinkinderen kunnen meedoen. Verder vind je hier nog veel meer informatie. En blijft er toch nog een vraag over? Kijk bij de veelgesteldevragen.

Waarom zou ik meedoen?

Voor iedereen schijnt de zon en waait de wind. Daar hoeven we niet voor te betalen. Maar als wij burgers die energie oogsten moeten we die nu nog op de markt brengen en dan gaan toch vaak particuliere bedrijven met de winst strijken.
Wij Grootouders vinden dat dat anders moet en anders kan. Wind en Zon zijn van ons allemaal en voor iedereen.
 
Wij willen dat alle 8,5 miljoen Nederlandse huishoudens en de kleine bedrijven zo snel mogelijk alleen maar duurzame energie gebruiken.
Zon en wind zijn publieke energieleveranciers. En hun energie kunnen we tegen iets meer dan de kostprijs met iedereen delen. Daar hoeft geen particulier bedrijf aan te pas te komen.
We bouwen energiegemeenschappen waarin we de zelf opgewekte energie onder elkaar verdelen.
 
Bijkomend voordeel: nog goedkoper ook! Vul snel je gegevens in en investeer voor 1 Euro in je duurzame toekomst.

Ja, ik doe mee aan de coöperatie 'Wind en Zon voor Iedereen'

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
E-mailadres*
Adres*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Hernieuwbare energie voor burgers en kleine bedrijven kan veel sneller

Ondanks de lage kosten voor opwekking van duurzame energie betalen we hoge tarieven aan de (vaak buitenlandse) energieleveranciers.  Dat kan anders. Door zelf stroom op te wekken via energiecoöperaties en deze stroom zonder winstoogmerk (tegen “kostprijs plus” *) aan de leden en klanten te leveren, nemen we de energievoorziening in eigen hand, betalen we redelijke tarieven en kunnen we de transitie naar duurzame energie versnellen**.

*) “Kostprijs plus” betekent de kostprijs van de opgewekte stroom inclusief de netwerkkosten met daarbij een opslag voor de gemeenschap

**) Energie Samen, de koepel van energiecoöperaties, werkt dit op dit moment uit (zie https://energiesamen.nu/pagina/139/energiegemeenschappen-organiseren-duurzame-en-betaalbare-energie-voor-gemeenten-bedrijven-en-burgers )

Windturbines En Zonnepanelen

Te traag

Op dit moment krijgen of nemen commerciële projectontwikkelaars meestal het initiatief bij het realiseren van wind- en zonneparken en daar verdienen ze goed aan. Deze praktijk stuit op steeds meer plaatsen op verzet van de bevolking. We ervaren de lasten, maar niet de lusten. En dat leidt ertoe dat de uitrol van duurzame energie te traag gaat.

Windmolen

Meer oogsten

Momenteel heeft een kwart van alle huizen zonnepanelen***. Verder zijn inmiddels 120.000 huishoudens lid van een energiecoöperatie. Samen wordt daarmee nu nog slechts één derde van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik opgewekt. In de toekomst zal het elektriciteitsverbruik zeker verdubbelen. Om grip te krijgen en te houden op deze ontwikkeling zullen we zelf meer zon en wind in eigen beheer moeten oogsten! Niet iedereen woont echter vlakbij een windmolen of zonnepark en niet iedereen kan zonnepanelen op zijn dak leggen. Maar, door “energiegemeenschappen” te vormen, waarin huishoudens, bedrijven en gemeenten samenwerken kunnen we de nodige voorzieningen toch in eigen hand nemen. Door zelf via energiecoöperaties de opwek van duurzame energie te regelen kan de lokale gemeenschap bepalen wat er komt en waar het gesitueerd wordt.

Zelf regelen

Als burgers zo zelf hun energieopwekking kunnen regelen en aan zichzelf leveren, gestimuleerd door belastingvrijstelling, dan kunnen de kosten zeker halveren. Bovendien kan met het “kostprijs plus” principe een deel van de opbrengst naar keuze aan de gemeenschap ten goede komen. Met de juiste organisatie kan dit voor alle burgers en kleine bedrijven, ongeacht hun woonplaats. En dat is wat we met onze Campagne willen bereiken.
Banner Foto Homepage 1440X850 1

Twee sporen

Onze Campagne kent twee sporen. We gaan ons, in nauwe samenwerking met de koepel van energiecoöperaties in Nederland, Energie Samen, inzetten voor verandering van wet- en regelgeving. Dit moet ertoe leiden dat de mogelijkheden die al lang zijn voorzien in EU verband nu worden gerealiseerd en met voorrang worden benut. Zie de samenvatting van wat we willen bereiken.
We gaan ook een burgercoöperatie oprichten die voor iedereen toegankelijk is en waarmee we laten zien dat er grote maatschappelijke behoefte is aan een eenvoudig toegankelijke levering van duurzame energie zonder winstoogmerk. Deze twee sporen versterken elkaar.

 

Bijeenkomsten

Met bijeenkomsten in het land zullen we ons plan presenteren. We willen dat doen met behulp  van lokale vrijwilligers. We hebben ook meer mensen nodig voor het werken aan aanpassing van wet- en regelgeving en om de communicatie over het plan te verzorgen.

Als je aan de campagne wilt meewerken, meld je dan aan via de vacaturepagina en houd de nieuwsbrieven en e-mails over onze Campagne “Wind en Zon zijn van Ons” in de gaten.

Veelgestelde vragen

Waarom is burgercoöperatie 'Wind en Zon voor Iedereen' nodig?

Lang niet alle huishoudens kunnen gebruik maken van de voordelen van lokale energiecoöperaties. Wij willen ervoor gaan zorgen dat de duurzame energie zonder winstoogmerk voor iedereen beschikbaar komt, ook als je niet in de buurt van een zonnepark of windmolen woont of als je geen zonnepanelen op eigen dak kunt leggen.

Het zo snel mogelijk beschikbaar maken van duurzame energie voor iedereen (kleinverbruikers) tegen zo laag mogelijke prijs. Daardoor worden de drempels om te verduurzamen (o.m. warmtepompen en/of warmtenetten) weggenomen en wordt het vertrouwen dat de overheid helpt vergroot.

We willen dat de aanpassing van regelgeving binnen enkele jaren zal zijn gerealiseerd of vergevorderd is voorbereid en dat er politiek draagvlak voor is. Dit betreft voorrang voor burgers, ten volle ondersteunen van energiegemeenschappen, levering tegen kostprijs. We willen aanwas van enkele duizenden leden en één of enkele voorbeeldprojecten in gang hebben gezet.

Elektriciteit van coöperatieve opwekinstallaties kan nu door technische beperkingen niet aan een groep kleinverbruikers/ leden van een coöperatie worden geleverd. Op dit moment wordt er gewerkt aan het oplossen van deze technische belemmeringen, o.a. door het coöperatieve energiebedrijf Energie van Ons. De mogelijkheden van deze zelflevering zullen in eerste instantie beschikbaar komen op lokaal en regionaal niveau. Landelijke beschikbaarheid zal langer gaan duren. In principe zou dit ook moeten gelden voor levering van overtollige elektriciteit van zonnepanelen op individuele daken, omdat het begrip “energie delen” dat in EU wetgeving is vastgelegd dit in principe omvat. Dit stuit echter op dit moment nog op wettelijke beperkingen.

In de bestaande postcoderoos subsidieregeling voor collectieve opwekinstallaties is deelname gebonden aan het gebied van aangrenzende postcodes, maar dat staat formeel los van de vraag aan wie de stroom kan worden geleverd.

Wij hebben een goed netwerk in politiek en bestuur en worden beschouwd als een deskundige en reëele gesprekspartner zonder eigenbelang. We ervaren dat onze initiatieven vaak met instemming worden ontvangen door politiek en bestuur en helpen daarmee de besluitvorming in de juiste richting te bewegen en versnellen. Wij zijn in onze positie iets vrijer om ook lastige onderwerpen (levering tegen kostprijs) te agenderen. We werken nauw samen met Energie Samen, de nationale koepel van energiecoöperaties, die een al lopend lobby programma hebben om de zelflevering tegen kostprijs mogelijk te maken. Wij hebben afgesproken om ons in eerste instantie te richten op het versterken van de positie van energiecoöperaties bij de vergunningverlening.

Dit zal zeker enkele jaren duren. We vragen ook om experimenteerruimte, om te laten zien dat onze benadering – die dus voor iedereen toegang tot zelf opgewekte duurzame energie mogelijk wil maken – werkt.

We willen zo snel mogelijk een windmolen of zonnepark realiseren en met zelflevering van duurzame elektriciteit aan de slag. Wij hebben geen plannen voor groen gas.

Wij concurreren niet met bestaande energie coöperaties, we werken graag samen bij het realiseren van lokaal opgewekte stroom met zelflevering tegen kostprijs. De meeste bestaande energiecoöperaties hebben een werkgebied dat beperkt is tot een gemeente, een deel daarvan of een dorp. Onze coöperatie heeft een landelijk werkgebied, dus iedereen kan er lid van worden.

Ja. Er is geen enkel bezwaar om van meerdere coöperaties lid te zijn. Ons lidmaatschap kost weinig en vergroot de zichtbaarheid van de belangstelling voor zelflevering van duurzaam opgewekte energie tegen kostprijs.
Wij concurreren niet met de lokale coöperaties, en werken graag samen om de regelgeving te verbeteren en kennis te delen. Dit doen we ook al met de koepel Energie Samen.

Omdat we zelflevering van duurzame energie tegen kostprijs willen verzorgen zullen de energiekosten aanzienlijk lager zijn dan van commerciële aanbieders en ook lager dan voor 2021. We verwachten dat financiering op eigen kracht tegen marktcondities mogelijk zal zijn en dat betekent dat onze leden geen kapitaal hoeven te verschaffen als ze dat niet kunnen of willen.
Wij willen niets verdienen. We willen een samenleving van mensen die schone energie oogsten. Duurzame energie is een eerste levensbehoefte en behoort voor iedereen toegankelijk te zijn tegen kostprijs en zonder belasting.

Om nog in de buurt van de 1.5 graden opwarming te blijven moet alle energie in 2035 CO2 neutraal zijn (zie Expert team Energiesysteem). Als we zelflevering tegen kostprijs op grote schaal mogelijk maken, dan kan dat voor huishoudens nog sneller gaan.

  • De gemiddelde kostprijs van Wind op Zee lager is dan 7 cent per kWh?
  • Momenteel 2 miljoen huishoudens zonnepanelen op eigen dak hebben en dus 6 miljoen nog niet?
  • Energiecoöperaties circa 120.000 leden hebben, terwijl er 8 miljoen huishoudens zijn?
Ga naar de inhoud