Biodiversiteit

Biodiversiteit

De natuur op onze planeet werkt als één groot levend systeem. Het goed functioneren van dat systeem is van groot belang voor de klimaatdoelen.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een walvis in de oceaan, maar ook de mug op onze onderarm. Biodiversiteit is een veelkleurige papegaai, maar ook het elfenbankje in het bos. Biodiversiteit is het tropisch regenwoud en de stokroos tegen je gevel.
Biodiversiteit, het weefsel van het leven, omvat alle vormen van leven op onze planeet, van majestueuze dieren en kleurrijke planten tot microscopische organismen. Gedurende miljarden jaren hebben deze levensvormen zich verspreid over de aarde. Ze zijn geëvolueerd tot een verbazingwekkende verscheidenheid aan soorten.
Biodiversiteit of ‘soortenrijkdom’ zorgt voor samenhang in ecosystemen en draagt zo bij aan een natuurlijk evenwicht.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Naar schatting slaan natuurlijke ecosystemen jaarlijks ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen op. En nu dreigt het snel veranderende klimaat biodiversiteitsverlies steeds meer te verergeren.

Een gebied met veel diversiteit kent allerlei verbindingen tussen organismen, daardoor is het bestand tegen veranderingen zoals klimaatverandering, ziektes en plagen. Als een soort niet tegen een verandering kan, kunnen andere soorten het overnemen zonder dat het hele systeem instort.

Biodiversiteit heeft invloed op ons voedsel (landbouw en veeteelt), op klimaatverandering, op de helft van de wereldeconomie… Kortom, biodiversiteit beschermen betekent komende generaties beschermen en klimaatverandering tegengaan.

Waardoor wordt biodiversiteit bedreigd?

Biodiversiteit staat onder druk doordat er steeds meer monoculturen ontstaan. Voor 2/3 van ons voedsel zijn we nu afhankelijk van 9 soorten gewassen. Terwijl er 6000 eetbare planten zijn. Maar ook klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de biodiversiteit. Denk aan de koraalriffen die verbleken door opwarmende oceanen,

Volgens het laatste Living Planet Report uit 2022 is de populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen sinds 1970 met wel 69% afgenomen. Dit komt vooral door vernietiging van hun leefgebied, zoals door landbouw of overbevissing. Maar denk ook aan ‘gewasbeschermingsmiddelen’ ofwel landbouwgif.

WAT KUNNEN WE DOEN?

Als we niets doen gaat de biodiversiteit nog verder achteruit. We kunnen omschakelen naar een ander eetpatroon: meer plantaardig, minder vlees. We kunnen omschakelen naar natuur-inclusieve en biologische landbouw. We kunnen in onze eigen omgeving zorgen voor minder tegeltuinen en meer bloemrijk grasland, we kunnen in onze tuinen en op onze balkons inheemse planten zetten die zorgen voor meer bijen en insecten.

Wat doet Grootouders voor het Klimaat?

Grootouders voor het Klimaat pleit bij de politiek voor maatregelen om te komen tot een natuurinclusieve landbouw en veeteelt, natuurinclusief bouwen, een groene woonomgeving en een energietransitie die de natuur steunt inplaats van afbreekt (zie ons 10-Puntenplan).   We hebben ook het Leuker Voedselbos in midden Limburg geadopteerd en gesponsord (opbrengst € 50.000,00). We blijven boer Mark Venner volgen en zijn benieuwd naar de eerste oogsten volgend jaar. Verder steunen we de acties van Caring Farmers, Land van Ons, Herenboeren en dergelijke initiatieven die gericht zijn op de landbouwtransitie.

Wat kan jij doen?

Jij kunt je eetpatroon veranderen: minder vlees, meer plantaardig eten. Dat heeft grote invloed omdat daarvoor een ander type landbouw nodig is: geen bio-industrie, maar kleinschalige landbouw voor de lokale markt. Je kunt overstappen naar een duurzame bank. Dat verandert het financiële systeem. Je kunt stemmen op partijen die de natuur en de biodiversiteit ook heel belangrijk vinden.

Grootouders Voor Het Klimaat

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Ga naar de inhoud