Grondstoffen

De natuur gebruiken we ook om allerlei stoffen uit op te graven of op te pompen. Wat kunnen we doen om de natuur in al haar rijkdom te bewaren?

Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen zijn de basis voor allerlei producten die we maken en verhandelen. Natuurlijke grondstoffen zijn bijvoorbeeld vruchtbare aarde, olie, mineralen, hout en de opbrengst van landbouwgewassen. In productieprocessen kunnen ook niet-natuurlijke grondstoffen gebruikt worden, met name kunststoffen, in de vorm van halffabrikaten.

De laatste jaren worden door grootschalige winning en verbruik grondstoffen steeds schaarser, bijvoorbeeld: (zoet) water, zand, aardolie, aardgas, steenkool en metaalerts. Het is daarom van belang dat economieën zo min mogelijk afhankelijk zijn van eindige grondstoffen en zich richten op hernieuwbare grondstoffen. Zo zal hout, mits verstandig beheerd, niet opraken.

Waarom zijn grondstoffen belangrijk?

Voor alles wat we maken gebruiken we grondstoffen. Vaak worden grondstoffen uit de natuur gehaald. Voorbeelden zijn olie, gas, erts en steenkool. Deze natuurlijke of primaire grondstoffen zijn de basis voor miljoenen goederen en diensten. Van aardolie wordt bijv. diesel, benzine, kerosine en stookolie gemaakt. Maar aardolie is ook de basis voor kunststoffen en plastics die weer worden verwerkt in computers, telefoons, tassen, flessen, speelgoed etc.

Denk ook aan de metalen die nodig zijn voor onze smartphones , laptops, pc’s en niet te vergeten de metalen voor de batterijen in elektrische auto’s en elektrische fietsen.

Veel natuurlijke grondstoffen zijn schaars

Olie, gas, erts en steenkool zijn schaars en de vraag naar deze natuurlijke hulpbronnen is zo groot dat de voorraden binnen afzienbare tijd opraken. Daarom wordt gesproken van eindige grondstoffen. We moeten dan steeds meer moeite doen om ze te winnen. Denk aan diepzee-mijnbouw waarover je steeds meer hoort.
Naast eindige zijn er ook hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die niet (snel) opraken. Denk hierbij aan vruchtbare aarde om gewassen op te verbouwen of de zon waarmee energie kan worden opgewekt. Andere voorbeelden zijn water, hout, rubber en wind.

WAT KUNNEN WE DOEN?

We kunnen veel meer gebruik gaan maken van hernieuwbare grondstoffen. Bijvoorbeeld in de bouw hout gebruiken in plaats van staal en beton. En we kunnen producten zo gaan ontwerpen dat we de gebruikte grondstoffen kunnen terugwinnen als het product niet meer gebruikt wordt. Als we dat op grote schaal gaan doen komen we in een circulaire economie.

Ook zullen we de vraag moeten stellen of voortgaande elektrificering wel kan, als je weet dat de grondstoffenvoorraad eindig is. Minder consumeren zal nodig zijn.

Wat doet Grootouders voor het Klimaat?

Grootouders voor het Klimaat dringt bij de politiek en het bedrijfsleven aan op de overgang naar een circulaire economie. Daar moet je in investeren. Er zijn al allerlei initiatieven van jonge ondernemers die innovatief bezig zijn in de richting van de circulaire economie en het werken met hernieuwbare grondstoffen. Deze initiatieven blijven echter vaak onder de radar en verdienen meer aandacht.

Wat kan jij doen?

Je kunt overstappen naar een duurzame bank, dat is echt minder ingewikkeld dan je denkt. Duurzame banken investeren vaak in circulaire start-ups en innovatieve bedrijven. Je kunt stemmen op partijen die de circulaire economie willen bevorderen. Je kunt meedoen aan een van de vele Repair-café’s.

Grootouders Voor Het Klimaat

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Ga naar de inhoud