Klimaatverandering

Klimaatverandering

Het klimaat verandert steeds sneller door de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Vooral het verbranden van kolen, aardolie en aardgas verergert klimaatverandering. Wat kunnen we doen om klimaatverandering te stoppen?

Wat is klimaatverandering

Klimaatverandering betekent dat het gemiddeld warmer, kouder, droger of natter zal worden. Want het klimaat is simpel gezegd het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar. Het klimaat op aarde is in haar bestaan al vaker veranderd. Belangrijk verschil is dat deze nu door de mens wordt veroorzaakt en zich sneller dan ooit lijkt te ontwikkelen. De veranderingen kunnen al in deze eeuw het leven op aarde heel onaangenaam maken en grote schade toebrengen aan de natuur, de economie en dus aan de mens.

De oorzaak van de huidige klimaatverandering is de grote hoeveelheid broeikasgassen die de mens sinds de industriële revolutie heeft uitgestoten. Broeikasgassen, waarvan de voornaamste CO2, houden warmte vast in de atmosfeer waardoor de aarde opwarmt. 

Klimaatverandering is aan de orde van de dag

We merken de gevolgen van klimaatverandering bijna dagelijks. Je hoort en leest over de hele wereld over opwarming van de oceanen, overstromingen en verwoestingen door stortbuien, droogte en bosbranden, smelten van de poolijskappen en gletsjers, hitterecords en droogterecords.

Als we niets doen

Zolang we fossiele brandstoffen blijven gebruiken voegen we CO2 aan de atmosfeer en zal de opwarming van de aarde doorgaan. Als we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen warmt de aarde niet verder op. In Parijs is in 2015 door een groot aantal landen afgesproken dat ze de gemiddelde temperatuurstijging op aarde liefst onder de 1,5 graad, maar zeker onder de 2 graden Celsius willen houden. Als dat niet lukt – en het ziet er echt nog niet naar uit dat het lukt! – zullen de gevolgen nog veel erger worden: nog extremere buien en droogte-periodes, zwaardere stormen en orkanen, maar ook de zeespiegelstijging zal dan versneld doorgaan. Er komen vluchtelingenstromen op gang en er zullen voedseloorlogen gevoerd worden. De gevolgen zullen vooral gedragen worden door de volkeren die het minst hebben bijgedragen aan de CO2-uitstoot.

Wat kunnen we doen?

We zullen zo snel mogelijk moeten stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen in onze auto’s, motoren, brommers, bussen, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen. We zullen allemaal duurzamer moeten gaan leven, dat wil zeggen minder consumeren, vaker repareren en recyclen, minder vlees eten. Maar dat geldt niet alleen voor ons als burgers, maar ook voor bedrijven en zeker ook voor de grote fossiele reuzen (Shell, BP, Exxon-Mobile, etc.). Zij zullen moeten omschakelen naar duurzame producten en stoppen met het oppompen van olie en gas. En de overheid zal daarvoor de mogelijkheden moeten bieden, de regels moeten vaststellen en ervoor moeten zorgen dat iedereen mee kan komen in deze overgang.

Wat doet Grootouders voor het Klimaat?

Wij maken zelf in ons eigen leven steeds meer keuzes voor duurzaam, minder vlees, meer openbaar vervoer. Daarin is de een verder dan de ander en dat accepteren we van elkaar. Maar we weten ook dat we het met alleen persoonlijke verandering niet redden.

Wij willen het beleid van overheid en bedrijfsleven en op gebied van klimaat enorm versnellen. Dat doen we door in gesprek te gaan met beleidsmakers en door het mobiliseren van zoveel mogelijk grootouders en andere generatiegenoten. 

Naast gesprekken met beleidsmakers, houden we pleindemonstraties, hebben we werkgroepen landelijk en lokaal. We doen het vaak samen met andere klimaat organisaties, maar niet altijd. 

We inspireren elkaar en de politiek en de bedrijven om sneller meer te doen.

Grootouders Voor Het Klimaat

Blijf altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in.
Ga naar de inhoud